EU projekti

 

UNAPRJEĐENJE I MODERNIZACIJA POSLOVANJA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

 

Opis projekta:
Projekt Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Cilj Poziva:
Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Ciljeve i očekivani rezultati projekta:
Provedba projekta i uspješan završetak svih projektnih aktivnosti rezultirali su ostvarenjem glavnog cilja i svrhe  projekta a to je povećanje informacijskog društva u RH. Ostvareni cilj realiziran je kroz nekoliko projektnih aktivnosti a novonabavljena softverska oprema doprinjela je optimizaciji poslovnih procesa temeljem čega je došlo do povečavanja prihoda od prodaje u tvrtki Luxury cosmetics d.o.o. za više od 30%. Glavni rezultat projektnih aktivnosti je poboljšana interakcija s klijentima i dobavljačima.

 

Ukupna vrijednost Projekta: 609.430,87 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 463.664,70 kuna
Iznos dodijeljenih bespovratnih sredstava: 299.017,34 kuna
Razdoblje provedbe Projekta: 05.11.2019. do 05.08.2020.
Kontakt osoba za više informacija: Maja Tufekčić dipl.oec., član Uprave.
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Luxury cosmetics d.o.o.

 

www.strukturnifondovi.hr